Palandöken Devlet Hastanesi - www.palandokendh.gov.tr
Palandöken
  İdari Personel ve Yönetim Şeması
     
 
Dr.Öğr.Üyesi M.AKİF GÜLER

BAŞHEKİM
-Ameliyathane
-Yoğun bakım
-Yataklı Ted. Birimleri
-Diş Kliniği
-Diyetisyen
-Psikoloğ
-Sosyolog
-Cimer

 

 

 

 

 


İ.TEOMAN TURHAN

İDARİ VE MALİ
 HİZMETLER MÜDÜRÜ

-Sivil Savunma Birimi
-Disiplin Birimi
-Yazı işleri Birimi
-Basın-Yayın işleri
-Hastane Başhekiminin vereceği diğer görevler.


 


OYA ÖZSOY

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
Tüm Yardımcı Sağlık Personelleri
Stajyer Öğrenciler ve Eğitim
-Hastane Başhekiminin vereceği diğer görevler.
 Dr. Ayhan SEVEN

BAŞHEKİM YARD.

 
-Acil servis
-Eczane Servisi
-Tüm laboratuar hizmetleri
-Görüntüleme Merkezi. Radyoloji ünitesi
-Enfeksiyon kontrol komitesi
-Dış Konsültasyonlar.
-Tüm raporlar (Adli raporlar, sağlık kurulu raporları ve diğer raporlar)
-Hastanemizde yaptırılamayan tetkik ve tahlillerin takibi
-Poliklinik hizmetleri esnasında hazırlanan resmi evrakların onaylanması
-Hastane Başhekiminin vereceği diğer görevler.

Dr.İ. Cemil ÖZYAZICI

BAŞHEKİM YARD.
-Poliklinikler
-Bilgi işlem
-Özlük  servisi (Doktor ve eczacılarla  ilgili özlük işlemleri)
-Evde Sağlık Birimi
-İhtiyaç tespit komisyonu
-Eğitim Komitesi
-Hasta hakları,
-Bimer
-Sabim
-MHRS
-Çalışan ve hasta güvenliği birimleri
-Satınalma komisyon başkanlığı(Tıbbi ürünler)
-SKS ve Verimlilik Sorumluluğu
-TIG Sorumluluğu
-Hastane Başhekiminin vereceği diğer görevler.

HANİFİ AKPINAR
İdari ve Mali Hizmetler Müd.Yard.

ADEM KUL
İdari ve Mali Hizmetler Müd. Yard.


 


BEKİR YİĞİDER
İdari ve Mali Hizmetler
Müd.Yard.

İdari Hizmetler Servisi

Personel Servisi
Ayniyat
Arşiv Servisi
Evrak-Kayıt Servisi
İhtiyaç tespit kom.
İstatistik Birimi
Ulaşım Hizmetleri
Hastane Başhekimi ve Müdürünün vereceği diğer görevler.

 

Mali Hizmetler Servisi

Satın Alma Servisi
Mali Hizmetler
Faturalama
Teknik Servis
Tahakkuk
Bilgiişlem Servisi
Hastane Başhekimi ve Müdürünün vereceği diğer görevler.
 

 

Hizmet Alımları ve Otelcilik Hizm. Servisi

Temizlik,
Yemekhane,
Güvenlik,
Veri İşleme
HZYH
Yardımcı ve Destek Hizmetler Birimi
Hastane Başhekimi ve Müdürünün vereceği diğer görevler.

 


PERSONELLERİN ÇALIŞTIĞI BİRİM VE UNVAN LİSTESİ
Personel Durumu

Ünvanı Sayısı
Hastane Başhekimi 1
Sağlık Bakım Hizmet Müdürü 1
İdari ve Mali Hizmetler  Müdürü 1
Baştabip Yard. 2
Müdür Yard. 3
Uzman Tabip 45
Tabip 8
Diş Tabibi 5
Eczacı 3
Diyetisyen 2
Psikolog 3

 HASTANEMİZİN KURULUŞUNDAN BU ZAMANA KADAR GÖREV ALMIŞ BAŞHEKİMLERİMİZİN FOTOĞRAFLARI VE GÖREV YAPTIĞI TARİHLER.

Palandöken

LİNKLER


GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ
GÜNCEL 01.10.2016

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ

RESMİ   YAZIŞMA  KURALLARI

KURUMSAL KİMLİK
KLAVUZU

 

Palandöken

 

mail: [email protected]

Web Tasarım M. Sönmez & Barındırma  Memleket.Net