Palandöken Devlet Hastanesi - www.palandokendh.gov.tr
Palandöken
  İdari Personel ve Yönetim Şeması
     
 
Op.Dr.ZÜLKÜF KAYA
HASTANE YÖNETİCİSİ

-Ameliyathane
-Yoğun bakım
-Diş Kliniği

 

 

 

 

 İ.TEOMAN TURHAN
İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


 


OYA ÖZSOY
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

 

 

 

Op.Dr.M.Recai MAZLUMOĞLU
Başhekim Yard.
 
-Acil servis
-Poliklinikler
-Eczane Servisi
-Tüm laboratuar hizmetleri
-Radyoloji ünitesi
-Enfeksiyon kontrol komitesi
-Dış Konsültasyonlar.
-Tüm raporlar (Adli raporlar, sağlık kurulu raporları ve diğer raporlar)
-Hastanemizde yaptırılamayan tetkik ve tahlillerin takibi
-Poliklinik hizmetleri esnasında hazırlanan resmi evrakların onaylanması
-Hastane yöneticisinin verdiği diğer görevler


  
Dr.İ. Cemil ÖZYAZICI
Başhekim Yard.

 
-Yataklı tedavi birimleri
-Bilgi işlem
-Özlük  servisi (Doktor ve eczacılarla  ilgili özlük işlemleri)
-İhtiyaç tespit komisyonu
-Eğitim Komitesi
-Hasta hakları,
 SABİM-BİMER
-MHRS
-Çalışan ve hasta güvenliği birimleri
-Satınalma komisyon başkanlığı(Tıbbi ürünler)
-HKS Sorumluluğu
-TIG Sorumluluğu
-Hastane yöneticisinin verdiği diğer görevler

HANİFİ AKPINAR
İdari ve Mali Hizmetler Müd.Yard.

ADEM KUL
İdari ve Mali Hizmetler Müd. Yard.


 


BEKİR YİĞİDER
İdari ve Mali Hizmetler
Müd.Yard.

İdari Hizmetler Servisi

Personel Servisi
Ayniyat
Arşiv Servisi
Evrak-Kayıt Servisi
İhtiyaç tespit kom.
İstatistik Birimi
Ulaşım Hizmetleri

 

Mali Hizmetler Servisi

Satın Alma Servisi
Faturalama
Teknik Servis
Tahakkuk
Yardımcı Hizmetler Birimi
Bilgiişlem Servisi
 

 

Hizmet Alımları ve Otelcilik Hizm. Servisi

(Temizlik,yemekhane,
güvenlik,veri giriş
HZYH,diğer otelcilik hizmetleri)

 


PERSONELLERİN ÇALIŞTIĞI BİRİM VE UNVAN LİSTESİ
Personel Durumu

Ünvanı Sayısı
Hastane Yöneticisi 1
Sağlık Bakım Hizmet Müdürü 1
İdari ve Mali Hizmetler  Müdürü 1
Baştabip Yard. 2
Müdür Yard. 3
Uzman Tabip 45
Tabip 8
Diş Tabibi 5
Eczacı 5
Diyetisyen 2
Psikolog 1

 HASTANEMİZİN KURULUŞUNDAN BU ZAMANA KADAR GÖREV ALMIŞ BAŞHEKİMLERİMİZİN FOTOĞRAFLARI VE GÖREV YAPTIĞI TARİHLER.

Palandöken

LİNKLER


GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ
GÜNCEL 01.10.2016

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ

RESMİ   YAZIŞMA  KURALLARI

KURUMSAL KİMLİK
KLAVUZU

 

Palandöken

 

Bilgiişlem [email protected]

Web Tasarım M. Sönmez & Barındırma  Memleket.Net