Kalite Yönetim Birimi

Dr:İsmail Cemil ÖZYAZICI
Başhekim Yard.
Ümmühan NERGİZ
Kalite ve Verimlilik Yönetim Direktörü
Bilge Yeşim AYDIN
Gösterge Yönetimi Sorumlusu
Mine ÖZDEMİR
Kalite ve Verimlilik Dökümantasyon