T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ERZURUM İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
PALANDÖKEN  DEVLET HASTANESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra

No

Hizmetin Adı

İstenilen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin En Geç Sunulma Süresi

1

Poliklinik muayenesi

1. T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi

2. Ücretli hastalar için vezne makbuzu

20 dk.

2

Hekim seçme hakkının kullandırılması

Randevu istenilen günde sıra bulunması durumunda hekim ismi bildirilmesi

3 dk.

3

MR çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

1 İş Günü

4

CT(Tomografi çekilmesi)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

1 İş Günü

5

Ultrason Çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

30 dk.

6

Kemik Dansitometrisi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

1 İş Günü

7

EKO çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

8 Saat

8

EEG çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

8 Saat

9

Muhtelif röntgen çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

15 dk.

10

Laboratuar tetkikleri

(Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Romatizmal testler, Gaitada parazit, gizli kan, kardiak marker)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

45 dk.

11

Laboratuar tetkikleri

(kültür)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

2 İş Günü

12

Psikolojik Testler

Psikiyatri poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), tetkik numunesi

10 dk.

13

Sürücü olur raporunun düzenlenmesi

1. T:C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

2. 1 adet fotoğraf (Son altı aylık),

3. ücretli poliklinik muayenesi başvurusu

 

1 saat

14

Özürlü Sağlık Kurul Raporunun  düzenlenmesi (Dilekçe ile başvuran hastalar için)

1. Talep dilekçesi

2. 4 adet fotoğraf (Son altı aylık),

3. T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik belgesi ( ilk başvuruda kimlik aslı).

15 İş Günü

15

Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (2022 sayılı yasadan yararlanacak/Gelir vergisinden muaf olacak hastalar için)

1. İkamet ettiği adresin bağlı bulunduğu Mal Müdürlüğünden  Hastanemize yazılmış üst yazı

2.  4 adet fotoğraf(son altı aylık),

3. T.C. Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)  kimlik belgesi ( ilk başvuruda kimlik aslı)  

15 İş Günü

18

Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (Özel Eğitimden yararlanacak hastalar için)

1. Talep dilekçesi(18 yaş altı için Anne-Baba veya vasisi tarafından verilecek ve kimlik ibraz edilecek, boşanmış anne ve babaların soyadları tutmadığından velayeti alan kişinin başvurusu gerekir.)

2.4 adet fotoğraf (Son altı aylık),

3. T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik belgesi( ilk başvuruda kimlik aslı),

15 İş Günü

19

İşe giriş, Durum bildirir, Silahlı-Silahsız özel güvenlikler ve Silah ruhsatı raporlarının düzenlenmesi

1. Talep dilekçesi

2.  3 adet fotoğraf (Son altı aylık)

3. T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik belgesi ( ilk başvuruda kimlik aslı)

4. Vezne makbuzu

1 İş Günü

20

İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi

1. İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat süresinin belirtildiği rapor kâğıdı,

2. 3 adet fotoğraf (Son altı aylık),

3. T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik belgesi ( ilk başvuruda kimlik aslı)

4. Hizmet akdi ile çalışanlar için vizite kâğıdı fotokopisi,

5. Çekilen röntgen filmleri

8 Saat

21

Malzeme raporları ve İşitme cihazı raporlarının düzenlenmesi

1. T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik belgesi ( ilk başvuruda kimlik aslı)

2. Doktor istem kağıdı

8 Saat

22

Yaş tashihi, Evlilik raporu ve diğer adli vakalar için rapor düzenlenmesi

1. Mahkemeden alınan üst yazı

2. 4 adet fotoğraf (Son altı aylık)

3. T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik belgesi ( ilk başvuruda kimlik aslı)

3 İş Günü

23

Hasta Hakları Birimine başvurusunun kabulü ve cevaplanması

1. Yazılı başvuru yapacak hasta ve yakınlarının kimlik ve adres beyanlarını doğru yapmaları ve verilen formu doldurarak imzalamaları veya Sağlık Bakanlığı sitesinin hasta hakları sayfası üzerinden internet başvurusu

7 İş Günü

24

Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi

1. Elden takipli ibareli savcılık veya mahkeme yazısı veya Talep dilekçesi,(Kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı)

2. T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

1 İş Günü

25

Şikâyet başvurusuna cevap verilmesi

1. Dilekçe (Kimlik ve adres bilgilerini içeren),

7 İş Günü

26

Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi

1. Dilekçe (Kimlik ve adres bilgilerini içeren) veya elektronik ortamda internet sayfamızdan başvuru

1 7 İş Günü

27

Ağız-Diş Sağlığı Muayene

1. T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi

2. Ücretli hastalar için vezne makbuzu

15 dk.

28

Periapikal film çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

5 dk

29

Panaromik film çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

5 dk

30

Yarı gömülü diş çekimi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

10 dk.

31

Tam gömülü diş çekimi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

10 dk.

32

Periodontal ameliyatlar

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

2 gün

33

Minör Cerrahi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

1 İş Günü

34

Periodontoloji

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

15 dk.

35

Amalgam dolgu

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

20 dk.

36

İnley dolgu

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

20 dk.

37

Kompozit dolgu

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

20 dk.

38

Kanal tedavisi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

3 İş Günü

39

Konservatif Tedavi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

5 İş Günü

40

Tam protez

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

90 İş Günü

41

Bölümlü protez

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

90 İş Günü

42

Tek parça döküm kron

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

12 İş Günü

43

Verner kron

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

12 İş Günü

44

Protetik Diş Tedavisi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

3 İş Günü

45

Pedodonti

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

3 İş Günü

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı Soyadı

:

Dr. İsmail Cemil ÖZYAZICI

Adı Soyadı

:

Op.Dr. Zülküf KAYA

Ünvan

:

Başhekim Yardımcısı

Ünvan

:

Hastane Yöneticisi

Adres

:

Palandöken Devlet Hastanesi

Adres

:

Palandöken Devlet Hastanesi

Tel

:

442 2355080-1004

Tel

:

442 2355080-1001    Direkt:    442 2348255

Faks

:

442 2354100

Faks

:

442 2354100

e-Posta

:

[email protected]

e-posta

:

[email protected]

 

NOT    :Hizmetlerin sunum süreleri olarak;

 O hizmeti almak için vatandaşın müracaatı ile hizmetin sunumunun gerçekleştiği zaman diliminde beklediği en çok süre her hizmet ayrı ayrı değerlendirilerek yazılacaktır.

 
Envanter Listesi Ek-1 için tıklayınız.