Palandöken Devlet Hastanesi - www.palandokendh.gov.tr
Palandöken
  Haber ayrıntısı...
 
  - KIOSK nedir?

Kiosk Sistem 
Kiosk Sistemi; hastaların müracaat bankolarındaki görevlilerin yardımlarına ihtiyaç duymaksızın istediği polikliniğe ve doktora sıra numarası almasını, SSK ve BAĞ-KUR. Emekli Sandığı ve Yeşilkart hastaların muayene kaydı yapılmadan önce provizyon işlemlerinin yapılmasını sağlar. (Provizyon sorgusu yaparak provizyon sonucu olumsuz olan hastalar  muayene için kayıt yaptıramayacaklarını anlamış olurlar. Eğer provizyon sonucu olumlu ise provizyon sonucunun müspet olduğuna dair aldığı fiş ile muayene olacakları Doktorun polikliniğine giderler.) Ülkemizde uygulanması zorunlu olan provizyon işlemlerinin. insan emeği kullanılmadan yapılmasını ve primlerin ödemeden bilgisayara kayıt yapılması gibi kişisel inisiyatifler de ortadan kaldırılmasını sağlar .Provizyon sorgusu yapılması istenen kurum hastalarında. sistem provizyon numarası alamaz ise hastanın da poliklinik seçmesine ve   izin vermez.

İşleyiş

Sağlık karnesine yapıştırılmış olan tanıtım barkotunun (Dosya numarası ve diğer bilgileri ihtiva eden bilgilerin) barkod okuyucuya okutulması ile hasta kendisini sisteme tanıtır.
           Giriş işleminden sonra sistem ilk kontrolünü gerçekleştirip hastanın kaydının sistemde olup olmadığına bakar. Eğer hastanın kaydını bulamaz ise ekrana uyarı mesajı gönderir. (Hatalı Giriş No! Lütfen Yeniden Giriniz!)

            Aynı aşamada giriş yapan kullanıcının Kiosk erişiminin bloke olup-olmadığı sorgulanır. Üst üste üç kez hatalı giriş yapan hastanın dosya numarası bloke edilmiş ise ekrana uyarı mesajı gönderir ve hastanın işleme devam etmesi engellenir. (Kiosk Erişiminiz Bloke Olmuştur! Lütfen Bilgi İşlem Servisine Başvurunuz!) Böyle bir durum oluştuğunda hasta müracaattaki personellere yönelmeleri gereklidir.

Eğer hastanın kendisini sisteme tanıtma işlemi (Giriş) başarı ile gerçekleşmişse onay sayfası açılır. Bu yeni ekranda  Girilen Dosya No. Hastanın Adı ve Soyadı ve Kurum Adı görüntülenir ve bir de uyarı mesajı ile onay istenir. (Yukarıda Bilgileri Yazılı Hasta İçin İşlem Yapılacak! Devam Edilsin mi?) Hayır seçeneğine dokunulursa sistem başa döner. Evet seçeneğine dokunulursa sistem yeni ekran açar ve işleme devam edilir.

            Yeni ekran güvenlik kontrolünün yapıldığı ekrandır. Güvenlik nedeni ile hastanın özel bilgilerinden birisi sorulur. Biri doğru olmak üzere dört farklı seçenek sunularak doğru seçeneğin işaretlenmesi istenir. (Sorulacak özel bilgiler hastanın kartında kayıtlı olmak üzere. Doğum Yeri. Tarihi. Ana-Baba Adı vb. olabilir) Doğru seçenek seçilmezse sistem ana sayfaya geçerek hastanın ilk girişi yapmasını ister. Doğru seçenek seçilmiş ise sistem poliklinikler seçim ekranını görüntüler.

Provizyon

Ayrıca. kullanıcı parametrelerinde Provizyon sorgusu hastanın üyesi bulunduğu sağlık üst kurumu için istenmiş ise. program internet üzerinden belirlenen kurumun provizyon sorgusunu yapar. Eğer hastanın sorgusu olumsuz ise. “Kurumunuzdan Provizyon Alınamadı !.”  hata mesajı verilerek yeniden giriş ekranına dönülür. Eğer her hangi bir hata oluşmamış ise. 2. Sayfaya geçilir. 2. Sayfa. onay sayfasıdır. Hastanın Dosya numarası. Adı ve soyadı ile çalıştığı kurum ekranda görüntülenir ve “Yukarıda bilgileri yazılı hasta için işlem yapılacak. Devam Edilsin mi ?” sorusu sorularak hastadan onay istenir. Hasta Hayır seçeneğini işaretler ise. giriş ekranına girilir. Evet seçilmiş ise. bir sonraki ekrana geçilir.

Poliklinikler seçim ekranında kullanıcı muayene olmak istediği polikliniği belirler. Eğer o gün çalışacak olan doktor önceden belirlenmiş ise parantez içinde doktor ismi de görüntülenir.

           Aynı gün içinde aynı hastaya aynı poliklinikten tekrar sıra numarası almasına sistem izin vermez. Ayrıca kotası dolmuş poliklinikler de listede pasif olarak yer alır ve sistem pasif polikliniklerin seçilmesine izin vermez. (Polikliniklere belirli kotalar uygulanabileceği gibi Kiosk tan verilecek sıra numaraları da sınırlandırılabilir. Kiosk limiti dolmuş ise sıra almak isteyen hasta yalnızca bankolardan sıra numarası alabilecek şekilde düzenleme yapılabilir)

Poliklinikler seçim ekranında eğer seçim henüz yapılmamış ise (poliklinikler dolu yada ilgili hizmet verilmiyorsa) ekranın sağ köşesindeki geri dön tuşuna basarak geri dönüş yapılarak işlem sonlandırılıp. ilk giriş ekranına dönülebilir. Eğer hasta muayene olacağı polikliniğin seçimini yapmış ise. poliklinik bilgi ekranı görüntülenir.

Poliklinik bilgi ekranında hasta ismi başlık yapılarak. hastanın muayene olmak istediği poliklinik adı bildirilir ve toplam o gün için kayıt yapan ve o ana kadar muayene olan hasta sayısı bildirilir. Bu bildirimle hasta. muayene için daha ne kadar bekleyeceğini öğrenir. Tüm bu bilgiler eşliğinde hastanın muayene kaydı isteyip-istemediği sorulur. (Şu anda Muayene kaydı Yaptırmak İstiyor musunuz?) Eğer hasta. soruya hayır cevabı verirse. işlem sonlandırılıp. ilk giriş ekranına dönülür. Evet cevabı verirse son ekrana geçilir.

Son ekranda hastanın bilgileri başlık yapılarak. hastanın hangi poliklinikten hangi numara ile sıra numarası aldığı bildirilir.

Ayrıca. ekranın ortasında o poliklinik için hatırlatıcı bilgiler yer alır. Bunlar muayene olunacak polikliniğin fiziki Yerinin tarifinden başlayarak kurum için tanımlanmış olan muayene sırasında götürülmesi gereken evraklara kadar pek çok bilginin hatırlatma amacı ile gösterilmesini içerir. Son aşama olarak hastadan muayene etiketi için onay istenir. Hasta tamam butonu ile onaylaması ile verilen sıra numarası termal yazıcıdan etiket olarak basılır.

Kiosk  ile Yapılabilecek Diğer İşlemler

Kurum personelinin giriş ve çıkış sistemlerini kontrol etmek için kullanılabilir.  Personel kiosk üzerinde yer alan barkod okuyucuya kendisine verilen personel kartını okutarak giriş, kurumdan ayrılırken yine personel tanıtım kartını okutarak çıkış işlemi yapabilir. Bu işlemler sonrasında idare personeli (Başhekim- Müdür) istediklerinde kendi bilgisayarlarından geç gelen ve erken çıkan personelin listelerini ve performans değerlendirmelerini görebilirler. Hatta performans puanlarını bu değerlendirmelere göre yapabilirler.

Ameliyathane. Özel Oda vs. Birimlere yerleştirilen özel kameralar ile alınan görüntülerin hasta yakınları tarafından on-line izlenmesi sağlanabilir.

Gün içerisinde çalışan ve çalışmayan doktorların listesinin yayınlanması. ameliyata giren hastanın son durumu hakkında bilgilerin verilmesi gibi daha bir çok amaç için kullanılabilir.

Kurum içerisinde gerek kurum personeli gerekse hastalar arasında anket yapılmak istenildiğinde anket amaçlı kullanılabilir.

Kurumun içerisinde servislerin. poliklinikleri ve idari birimlerin krokisi gösterilerek hastaların aradıkları yerleri daha kısa sürede bulabilmeleri sağlanabilir.(Bunun çalışmaları devam etmektedir.)

 
Yazan : Yönetici | Tarih :09.12.2005 | Okunma (3106)
 

Palandöken

LİNKLER


GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ
GÜNCEL 01.10.2016

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ

RESMİ   YAZIŞMA  KURALLARI

KURUMSAL KİMLİK
KLAVUZU

 

Palandöken

 

Bilgiişlem [email protected]

Web Tasarım M. Sönmez & Barındırma  Memleket.Net