EĞİTİMLER
 

Çalışanlar Arasında Etkili İletişim

Hasta Dosyasında Bulunması Gerekenler Ve Dökümanlar

Hasta Kısıtlama Ve Bakımı

Hasta Mahremiyeti

Güvenlik Raporlama SistemiEnfeksiyon Kontrol Komitesi Eğitimleri


Numune Almada Dikkat Edilecek Hususlar

Sıfır Atık

Delici Kesici Alet Yaralanmaları ve Alınması Gereken Önlemler

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (Hekimler için)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (Sağlık Personeli için)


Hastane Enfeksiyonları ve Önlenmesi

Sterilizasyon- Dezenfeksiyon ve Kontrolü

İzolasyon Uygulamaları ve kullanılan figürler, standart önlemler
 

ÇOCUK VE ERGEN İÇİN KRONİK HASTALIKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ

ERİŞKİN İÇİN KRONİK HASTALIKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ