Tüm Personellerimizin Dikkatine
 

           6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri 01.07.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup, bu çerçevede tüm çalışanlar için kanunun öngördüğü İş Sağlığı ve Güvenliği birimleri oluşturulması ve bu birimlerde iş güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi bulundurulması zorunlu olacaktır.

 
            Bu nedenle halihazırda çalışan personellerimiz arasından İşyeri Hekimliği sertifikası, İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikası (A,B ve C sınıfı) ve Diğer Sağlık Personeli sertifikasına sahip olanların tespit edilmesi amacıyla söz konusu sertifikalara sahip personellerimizin hastane idarelerine veya Genel Sekreterliğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine başvurmaları önemle duyurulur. 

 
                                                                                    Uz.Dr.Remzi ARSLAN
                                                                                    Tıbbi Hizmetler Başkanı