Palandöken Devlet Hastanesi - www.palandokendh.gov.tr
Palandöken
  Birimler.
   
Klinikler

Genel Cerrahi
Plastik Cerrahi
İç Hastalıkları
K.B.B
Üroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Göz Hastalıkları
Nöroloji

Nöroşirurji
Dermatoloji
Enfeksiyon Hast
Kardiyoloji
Ameliyathane
Yoğun Bakım
Diş Tedavi Merk.
Laboratuar ve Görüntüleme merkezleri
Endoskopi Ünitesi 1
Mikrobiyoloji lab 1
Biyokimya lab. 1
Hormon lab. 1
Ekokardiografi Ünitesi 2
EEG 1
EMG 1
Solunum Fonk.Testi 1
Ultrasonografi Ünitesi 1
Kemik Dansitometre 1
MRI 1
Spiral Tomo 1

 

Poliklinikler Sayı
Acil 1
Genel Cerrahi 3
Plastik Cerrahi 1
İç Hastalıkları 5
Nöroşirurji 2
K.B.B. 5
Üroloji 2
Ortopedi 3
Göz 3
Nöroloji 3
Psikiatri 2
Kardiyoloji 2
Ağrı ve Anestezi Pol. 1
Enfeksiyon Hast. 1
Fizik Tedavi 2
Dermatoloji 2
Ultrasonografi 2
Diş Pol. 6 ünit
Psikoloğ. 1
Diyetisyen  
 

                AMELİYATHANE

      
Bir hastanenin, hasta sağlığına verdiği önemin en büyük ölçülerinden biri de ameliyathanelerine gösterdiği özen ve yatırımdır.
       Palandöken Devlet Hastanesi' nin dört ameliyathanesinin her biri hastalarının sağlığı, konforu ve emniyetini temel alan bir anlayışla oluşturulmuş ve dünya standartlarında teknolojiyle donatılmıştır.
       Ameliyathaneler konumları itibariyle de bu anlayışa hizmet etmektedirler. Acil servis, yoğun bakım üniteleri ve hasta servislerinden ameliyathanelere hasta transportu son derece hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Böylece, bu birimlerde oluşabilecek herhangi bir acil durumda, hasta hızla ameliyathaneye ulaştırılmaktadır.
      Ameliyathane randevusu alınarak programa konulan her hasta, ameliyat öncesinde anestezi doktoru tarafından değerlendirilerek premedikasyonu düzenlenir. Eğitimli personel eşliğinde ameliyathaneye indirilerek anestezi teknikerine teslim edilir. Hastayı devralan anestezi teknikeri standart monitörizasyonu yapar, anestezi hekimi tarafından anestezi indüksiyonu uygulanan hasta artık ameliyata hazırdır.                          
     Ameliyathanelerimizdeki anestezi cihazları ve monitörizasyon olanakları, yenidoğan bebekten ileri yaşa kadar her yaş grubundan hastaya güvenle anestezi verilebilmesini mümkün kılmaktadır. Ameliyathanelerimiz küçük müdahalelerden, torax ve beyin cerrahisi gibi özellikli ameliyatlara, mikrocerrahi girişimlerine kadar, her türlü ameliyatın yapılabileceği deneyimli ekiplere ve teknik donanıma sahiptir.
    Hasta sağlığı açısından diğer önemli bir nokta, ameliyathanelerin temizliğine verilen önemdir. Palandöken Devlet Hastanesi, istenen temizlik sınıfının sağlanabilmesi için hepafiltreler kullanılmıştır. İlgili standartların sürekli kılınabilmesi için düzenli aralıklarla ölçümler yapılmaktadır. Her ameliyat odası için ayrı bir klima santrali bulunmakta ve istenen sıcaklıklar kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir.

                   
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

        Yoğun bakım ünitesi tüm kritik hastalara sağladığı yaşamsal destek nedeniyle toplam sağlık hizmeti içinde çok önemli bir yere sahiptir. İleri teknolojinin de katkılarıyla, son yıllarda yoğun bakım hizmeti büyük gelişmeler göstermiştir. Toplumların ortalama yaşam sürelerindeki gelişmeler de yoğun bakım ünitelerindeki bu verimli gelişmelerin katkısı büyüktür.
         Yoğun bakım hizmeti çok yönlü bir ekip çalışmasıyla mümkündür. Tüm cerrahi ve dahili dalların, son derece gelişmiş teknolojiye sahip laboratuarın ve görüntüleme (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, ultrasonografi v. b.) merkezinin 24 saat süreyle desteği olmaksızın yoğun bakım ünitesinde etkin ve kaliteli yaşamsal destek ve tedavi sağlanması mümkün değildir. Her biriminde "ileri teknoloji" kullanılmış olan hastanemizin yoğun bakım ünitesi tüm gelişmiş teknolojik ekipmana sahip "7" yataklı bir birimdir.
         İlk yaştan itibaren tüm kritik hastalarda optimal desteğin sağlanabildiği yoğun bakım servisimizde tüm ciddi acil vakalara anında etkili bir şekilde müdahale edilebilmektedir. Yoğun bakım ünitesi “24” saat boyunca genç, tecrübeli kadrosuyla hizmet vermektedir. Hastalarımız bire bir hemşire takibinde olup, tedavileri tecrübeli yoğun bakım hekimlerince sürdürülmektedir. Yoğun Bakım biriminde Bilimsel ve Etik yaklaşımdan hiçbir şekilde taviz verilmemektedir.
        Her yatak başında yapay solunum cihazı olup, tüm hastalar en ileri tekniklerle monitörize edilebilmektedir.

        Yoğun Bakım biriminde;

      -Tüm travma (kafa travması, göğüs travması, ciddi kırıklar, tüm vücut travmaları v.b.) hastalarına,
      -Beyin kanamalarına,
      -Felçlere,
      -Ciddi solunum yetmezliklerine,
      -Ani gelişen veya devamlı böbrek yetmezliklerine,
    -Sinir sistemi hastalıklarına(Myastenia Gravis,GuillianBarre v.b)
      -Ciddi infeksiyonlara,
      -Zehirlenmelere,
      -Ciddi yaralanmalara,
   -Ciddi yanıklara ve daha birçok kritik hastalığa anında müdahale edebilecek tüm teknik ve personel desteğine sahiptir.
    -Anesteziyoloji ve Reanimasyon birimi 4 Uzman Doktor ve 11 anestezi teknisyeni, 9 cerrahi hemşire, 5 reanimasyon hemşiresi ve 7 personel ile birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Anestezi polikliniği ve Ağrı polikliniği hizmetleri de bulunmaktadır.

 

Palandöken

LİNKLER


GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ
GÜNCEL 01.10.2016

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ

RESMİ   YAZIŞMA  KURALLARI

KURUMSAL KİMLİK
KLAVUZU

 

Palandöken

 

mail: [email protected]

Web Tasarım M. Sönmez & Barındırma  Memleket.Net