Palandöken Devlet Hastanesi - www.palandokendh.gov.tr
Palandöken
  Birimler.
   
Klinikler

Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
K.B.B
Üroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Göz Hastalıkları
Nöroloji

Nöroşirurji
Dermatoloji
Enfeksiyon Hast
Kardiyoloji
Ameliyathane
Yoğun Bakım
Diş Tedavi Merk.
Laboratuar ve Görüntüleme merkezleri
Endoskopi Ünitesi 1
Mikrobiyoloji lab 1
Biyokimya lab. 1
Hormon lab. 1
Ekokardiografi Ünitesi 2
EEG 1
EMG 1
Solunum Fonk.Testi 1
Ultrasonografi Ünitesi 1
Kemik Dansitometre 1
MRI 1
Spiral Tomo 1

 

Poliklinikler Sayı
Acil 1
Genel Cerrahi 2
İç Hastalıkları 8
Nöroşirurji 2
K.B.B. 3
Üroloji 2
Ortopedi 3
Göz 3
Nöroloji 1
Psikiatri 2
Kardiyoloji 2
Ağrı ve Anestezi Pol. 1
Enfeksiyon Hast. 1
Fizik Tedavi 2
Dermatoloji 2
Ultrasonografi 2
Diş Pol. 6 ünit
Psikoloğ. 1
Diyetisyen  

ACİL

     Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermekte olan Acil Servisimizde,günlük ortalama 600 erişkin hastaya hizmet vermektedir.Bu sayı bazı günlerde 800-900 rakamına ulaşmaktadır.

      Acil Servisin yoğunluğu ve buraya gelen bazı  hastaların komplike hastalar olması nedeniyle , hastalarımızın Acil Servise ilk geliş anında vakit kaybını asgari seviyeye indirgemek amacıyla mevcut fiziki koşullar çerçevesinde fiziki düzenleme ve alt yapı çalışmaları dizayn edilmiştir.

      Acil Servisimize kabul edilen hastanın,Triyaj adını verdiğimiz bölümde ilk değerlendirilmesi nöbetçi sağlık personeli( prm-att-hemşire-ebe)tarafından yapıldıktan sonra,resmi evrak ile ilgili hasta kayıt işlemleri ,hasta kayıt bölümümüzde ki görevli memurlar tarafından yapılmaktadır.İlk değerlendirme sonrası Yeşil Alan ve Sarı Alan hastaları ayırt edilip ilgili bölüme götürülerek nöbetçi acil  doktoruna hasta hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

      Acil yaşamsal destek gerektiren hastalar,triyaj ünitesine dahi alınmadan ileri yaşam desteği açısından Resüsitasyon Birimine alınarak ,gerekli tıbbi müdahale yapılmaktadır.

       Acil Servise gelen hastaların psikolojik durumları göz önüne alınarak,hastaların tüm işlemlerinin Hasta Yönlendirme personeli eşliğinde veri hazırlama elemanları tarafından yapılması sağlanmaktadır.

        Hastaların tedavileri acil serviste devam ederken , bu süre zarfında hasta yakınlarının daha rahat ve sakin bir ortamda beklemelerini sağlamak amacıyla LCD ekran televizyonun da bulunduğu bekleme salonları oluşturularak hizmet sunulmuştur.Ayrıca bu bekleme salonunda hasta ve yakınlarının tahlil ve tetkik sonuçlarını takip ettikleri tahlil sonuç verme masası ve ekranı bulunmaktadır.Bu bölümde bir tane veri hazırlama personeli görev yapmaktadır.Hastalarımızın tahlil ve tetkikleri ileri düzey digital ortamlarda yapılmaktadır.Buna yardım amaçlı olarak pünomatik sistem adı verilen sistem acil servisimiz bünyesinde hizmet vermektedir.

       Acil kanamalı yaralanması olan hastaların ve yara pansumanı gerektiren hastaların basit cerrahi müdahalelerini yapmak ve kanama kontrolünü sağlamak amacıyla Cerrahi Müdahale odamız bulunmaktadır.Burada,deneyimli sağlık personeli ve gerekli durumlarda hekimlerimiz tarafından, ilk müdahale sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır.

        Acil servis bünyemizde hizmet veren tüm bu ünitelere ilave olarak 08-24 saatleri arasında Enjeksiyon Birimimiz  de hizmet vermektedir.Ayrıca gerekli hallerde  bulaşıcı hastalıklar açısından risk taşıyan hastaların,diğer hastalardan izole olarak değerlendirildiği ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili eğitimli personel tarafından tıbbi müdahalelerinin yapıldığı bir adet Enfeksiyon(İzolasyon) odamız bulunmaktadır.

      Acil servisimizin Yeşil Alan’da 3 sedyesi, Sarı Alan’da 4 sedyesi ve Kırmızı Alan’da 1 sedyesi olmak üzere toplam 8 sedyelik müdahale alanı bulunmaktadır.

      Müdahalesi yapılan hastalarımızın müşahede süreçlerinin sağlandığı 12 sedyelik Bayan-Erkek ve Karma Müşahede odalarımız bulunmaktadır.

      Hasta nakli için tam teşekküllü 1 kara ambulansı acil servisimiz bünyesinde hizmet vermektedir.

      Şikayeti giderilen hastalar, uygun tedavi ve poliklinik başvuruları önerilerek, taburcu edilmektedir.Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Acil Servis çalışanları olarak ,acil servis hizmetinin dikkat gerektiren bir hizmet olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden verdiğimiz hizmetin hizmet kalitesini, her geçen gün artırarak ,daha özveriyle  en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösterip devam edeceğiz.

                AMELİYATHANE

      
Bir hastanenin, hasta sağlığına verdiği önemin en büyük ölçülerinden biri de ameliyathanelerine gösterdiği özen ve yatırımdır.
       Palandöken Devlet Hastanesi' nin dört ameliyathanesinin her biri hastalarının sağlığı, konforu ve emniyetini temel alan bir anlayışla oluşturulmuş ve dünya standartlarında teknolojiyle donatılmıştır.
       Ameliyathaneler konumları itibariyle de bu anlayışa hizmet etmektedirler. Acil servis, yoğun bakım üniteleri ve hasta servislerinden ameliyathanelere hasta transportu son derece hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Böylece, bu birimlerde oluşabilecek herhangi bir acil durumda, hasta hızla ameliyathaneye ulaştırılmaktadır.
      Ameliyathane randevusu alınarak programa konulan her hasta, ameliyat öncesinde anestezi doktoru tarafından değerlendirilerek premedikasyonu düzenlenir. Eğitimli personel eşliğinde ameliyathaneye indirilerek anestezi teknikerine teslim edilir. Hastayı devralan anestezi teknikeri standart monitörizasyonu yapar, anestezi hekimi tarafından anestezi indüksiyonu uygulanan hasta artık ameliyata hazırdır.                          
     Ameliyathanelerimizdeki anestezi cihazları ve monitörizasyon olanakları, yenidoğan bebekten ileri yaşa kadar her yaş grubundan hastaya güvenle anestezi verilebilmesini mümkün kılmaktadır. Ameliyathanelerimiz küçük müdahalelerden, torax ve beyin cerrahisi gibi özellikli ameliyatlara, mikrocerrahi girişimlerine kadar, her türlü ameliyatın yapılabileceği deneyimli ekiplere ve teknik donanıma sahiptir.
    Hasta sağlığı açısından diğer önemli bir nokta, ameliyathanelerin temizliğine verilen önemdir. Palandöken Devlet Hastanesi, istenen temizlik sınıfının sağlanabilmesi için hepafiltreler kullanılmıştır. İlgili standartların sürekli kılınabilmesi için düzenli aralıklarla ölçümler yapılmaktadır. Her ameliyat odası için ayrı bir klima santrali bulunmakta ve istenen sıcaklıklar kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir.

                   
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

        Yoğun bakım ünitesi tüm kritik hastalara sağladığı yaşamsal destek nedeniyle toplam sağlık hizmeti içinde çok önemli bir yere sahiptir. İleri teknolojinin de katkılarıyla, son yıllarda yoğun bakım hizmeti büyük gelişmeler göstermiştir. Toplumların ortalama yaşam sürelerindeki gelişmeler de yoğun bakım ünitelerindeki bu verimli gelişmelerin katkısı büyüktür.
         Yoğun bakım hizmeti çok yönlü bir ekip çalışmasıyla mümkündür. Tüm cerrahi ve dahili dalların, son derece gelişmiş teknolojiye sahip laboratuarın ve görüntüleme (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, ultrasonografi v. b.) merkezinin 24 saat süreyle desteği olmaksızın yoğun bakım ünitesinde etkin ve kaliteli yaşamsal destek ve tedavi sağlanması mümkün değildir. Her biriminde "ileri teknoloji" kullanılmış olan hastanemizin yoğun bakım ünitesi tüm gelişmiş teknolojik ekipmana sahip "7" yataklı bir birimdir.
         İlk yaştan itibaren tüm kritik hastalarda optimal desteğin sağlanabildiği yoğun bakım servisimizde tüm ciddi acil vakalara anında etkili bir şekilde müdahale edilebilmektedir. Yoğun bakım ünitesi “24” saat boyunca genç, tecrübeli kadrosuyla hizmet vermektedir. Hastalarımız bire bir hemşire takibinde olup, tedavileri tecrübeli yoğun bakım hekimlerince sürdürülmektedir. Yoğun Bakım biriminde Bilimsel ve Etik yaklaşımdan hiçbir şekilde taviz verilmemektedir.
        Her yatak başında yapay solunum cihazı olup, tüm hastalar en ileri tekniklerle monitörize edilebilmektedir.

        Yoğun Bakım biriminde;

      -Tüm travma (kafa travması, göğüs travması, ciddi kırıklar, tüm vücut travmaları v.b.) hastalarına,
      -Beyin kanamalarına,
      -Felçlere,
      -Ciddi solunum yetmezliklerine,
      -Ani gelişen veya devamlı böbrek yetmezliklerine,
    -Sinir sistemi hastalıklarına(Myastenia Gravis,GuillianBarre v.b)
      -Ciddi infeksiyonlara,
      -Zehirlenmelere,
      -Ciddi yaralanmalara,
   -Ciddi yanıklara ve daha birçok kritik hastalığa anında müdahale edebilecek tüm teknik ve personel desteğine sahiptir.
    -Anesteziyoloji ve Reanimasyon birimi 4 Uzman Doktor ve 11 anestezi teknisyeni, 9 cerrahi hemşire, 5 reanimasyon hemşiresi ve 7 personel ile birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Anestezi polikliniği ve Ağrı polikliniği hizmetleri de bulunmaktadır.

 

Palandöken

LİNKLER


GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ
GÜNCEL 01.10.2016

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ

RESMİ   YAZIŞMA  KURALLARI

KURUMSAL KİMLİK
KLAVUZU

 

Palandöken

 

mail: [email protected]

Web Tasarım M. Sönmez & Barındırma  Memleket.Net